گالری آثار هنری و صنایع دستی می دس کار
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

رویه ارسال سفارش

 

سریع ترین زمان ارسال را با می دس کار تجربه کنید.

پیک موتوری فقط برای ارسال تهران

هزینه ارسال با پیک موتوری گالری می دس کار فقط برای ارسال داخل تهران (مناطق ۲۲ گانه تهران) بجز مناطق ۲۰ , ۲۱ , ۲۲ بصورت نرخ ثابت  ۲۰۰۰۰ تومان می باشد.

تعرفه های جدید هزینه ارسال پستی سال ۹۹

 

جدیدترین تغییر تعرفه های شرکت پست در تاریخ ۳ خرداد ۹۹ اعلام شد. همچنین از تاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۹ تمام ارسال های بالای ۵ کیلوگرم فقط با پست پیشتاز ارسال می کردد. ضمنا ارسال از مراکز استان ها نسبت به سایر شهرستانها ۱۰ درصد هزینه بیشتری دارد. در ادامه دو جدول قرار دارد که در جدول اول هزینه ارسال در تهران و مراکز استانها محاسبه شده است. در جدول دوم نیز تعرفه و هزینه ارسال در شهرستانها قرار دارد.

هزینه ارسال کالا توسط شرکت پست در تهران و مراکز استان

نوع مرسولهرده وزنیدرون استانیبرون استانی همجواربرون استانی غیرهمجوار
سفارشیاز ۱ تا ۵۰۰ گرم۴۰۴۸۰ ریال۵۳۹۰۰ ریال۵۸۳۰۰ ریال
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم۵۳۱۳۰ ریال۷۴۳۶۰ ریال۸۰۰۸۰ ریال
از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم۷۵۹۰۰ ریال۹۶۸۰۰ ریال۱۰۴۵۰۰ ریال
از ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ گرم۷۳۳۷۰ ریال۱۱۸۸۰۰ ریال۱۲۷۶۰۰ ریال
از ۳۰۰۱ تا ۵۰۰۰ گرم۷۳۳۷۰ ریال تا حداکثر ۵ کیلوگرمبه ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.
پیشتازاز ۱ تا ۵۰۰ گرم۶۳۲۵۰ ریال۸۵۸۰۰ ریال۹۲۴۰۰ ریال
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم۷۴۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰۰ ریال۱۲۳۲۰۰ ریال
از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم۱۰۷۸۰۰ ریال۱۳۹۷۰۰ ریال۱۵۴۰۰۰ ریال
از ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ گرم۱۳۵۳۰۰ ریال۱۳۹۷۰۰ ریال۱۵۴۰۰۰ ریال
از ۳۰۰۱ گرم به بالابه ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.
سایر هزینه های پستی که به مبالغ فوق افزوده می گردد
حق ثبتحق مقربیمه تا مبلغ ۸ میلیون ریالکارمزد درون شهریکارمزد برون شهریمالیات
۵۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰ ریال۸۰۰۰ ریال۱٫۵% ریال۳% ریال۹% ریال

هزینه ارسال کالا توسط شرکت پست در سایر شهرستانها

نوع مرسولهرده وزنیدرون استانیبرون استانی همجواربرون استانی غیرهمجوار
سفارشیاز ۱ تا ۵۰۰ گرم۳۶۸۰۰ ریال۴۹۰۰۰ ریال۵۳۰۰۰ ریال
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم۴۸۳۰۰ ریال۶۷۶۰۰ ریال۷۲۸۰۰ ریال
از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم۶۹۰۰۰ ریال۸۸۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰ ریال
از ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ گرم۶۶۷۰۰ ریال۱۰۸۰۰ ریال۱۱۶۰۰ ریال
از ۳۰۰۱گرم به بالا۶۶۷۰۰ ریال تا حداکثر ۵ کیلوگرمبه ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.
پیشتازاز ۱ تا ۵۰۰ گرم۵۷۰۰۰ ریال۷۸۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰ ریال
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم۷۴۰۰۰ ریال۱۰۰۰۰۰ ریال۱۱۲۰۰۰ ریال
از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم۹۸۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰ ریال
از ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ گرم۱۲۳۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰ ریال
از ۳۰۰۱ گرم به بالابه ازای هر کیلو افزایش وزن، ۲۵۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۲۵۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۲۵۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.
سایر هزینه های پستی که به مبالغ فوق افزوده می گردد
حق ثبتحق مقربیمه تا مبلغ ۸ میلیون ریالکارمزد درون شهریکارمزد برون شهریمالیات
۵۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰ ریال۸۰۰۰ ریال۱٫۵% ریال۳% ریال۹% ریال

در تعرفه جدید، سعی شده تقسیم بندی ها کاهش یافته و کل مرسولات به ۲ دسته یعنی : سفارشی و پیشتاز تقسیم گردد و هزینه ها را براساس وزن و درون استانی یا برون استانی بودن همجوار و برون استانی غیرهمجوار اعلام کرده‌اند.