شیشه گری در ایران

شیشه گری یکی از قدیمی ترین صنایعی است که بشر به آن پرداخته است.

براساس کاوش های صورت گرفته، شیشه گری در ایران باستان قدمت داشته است. بطری های شیشه ای کشف شده از حفاری های معابد چغازنبیل (خوزستان) ، نشان دهنده قدمت شیشه گری در کشورمان است.

با کشف اشیای شیشه ای در دوره اشکانیان و ساسانیان می توان گفت صنعت شیشه سازی در ایران رواج داشته و روش دمیدن و دمیدن در قالب استفاده می شد.

دوره غزنویان و سلجوقیان را میتوان دوره شکوفایی هنر و صنعت شیشه گری در ایران نامید. ظرفه ای شیشه ای بسیار زیبا با تزئینات مختلف به صورت تراشیده یا با نقوش افزوده از این دوره ها کشف شده است.

طبق بررسی های انجام شده با روی کار آمدن سلسله صفوی و توجه خاص به این رشته، کارگاه های شیشه گری در اصفهان و شیراز ساخته شد.

شیشه گری و شکل دهی شیشه

فرآیند تولید شیشه یکی دیگر از هنرهای دستی به شمار می آید؛ که نتیجه این هنر خلق محصولات شیشه‌ای بصورت شیشه گری را فراهم می کند.

محصولات شیشه‌ای به دو طریق ساخته می شوند؛ یا به صورت دستی و یا به صورت دستگاهی شیشه گری با استفاده از روش دستی هنر شیشه گری هنر شکل دادن به مذاب شیشه است.

که به وسیله دست و ابزار متعدد شیشه تولید می شود شیشه گری با روش دستی روش های گوناگونی دارد. که از پرکاربرد ترین آنها می توان روش دمیدن به روش دستی ، دمیدن در قالب به روش نیمه دستی و روش شعله اشاره کرد.

برای استفاده از روش دستی نیاز به ابزار نیز داریم که از مهم ترین این ابزار می توان به لوله دم ، قاشق ، قالب تخته ، انبر ، قیچی ، سنگ و کاردک اشاره کرد.

لوله دم : لوله ای توخالی که برای برداشتن مذاب از کوره وشکل دهی شیشه به روش دمیدن مورد استفاده قرار میگیرد.

قاشق: این وسیله نقش قالب را دارد و معمولا از جنس چوب یا گرافیت است.

قالب تخته: این وسیله از دو تختۀ چوبی یا گرافیتی ساخته شده و در مواردی مانند : شکل دادن و کنترل پایه ظروف مورد استفاده قرار میگیرد.

انبر: این وسیله برای صاف کردن مذاب و شکل دهی قسمت های مختلف قطعه شیشه ای استفاده میشود.

قیچی: برای بریدن مذاب اضافی یا ایجاد لبه در ظروف و قیچی جداکردن قطعه از میله دم استفاده میشود.

سنگ کار: برای شکل دهی مذاب شیشه روی آن استفاده می شود.

کاردک: برای شکل دهی یا بریدن قطعۀ شکل دهی شده از  میلۀ دم مورد استفاده قرار میگیرد.

شیشه گری

ایمنی در کارگاه

چون افراد در حال کار در کارگاه شیشه گری با مواد مذاب سر و کار دارند؛ پس فقط ایمنی افراد بسیار مهم است. برای حفظ ایمنی افراد می توان از وسایل ایمنی هم چون عینک شیشه گری ، دستکش نسوز، پیش بند آستین دار نسوز ، نیم چکمه نسوز ریخته گری استفاده نمود.

شیشه گری به روش دستی

شیشه گری به روش دمیدن 

مراحل شیشه گری به روش دمیدن به ترتیب زیر است:

مرحله اول: برداشتن مذاب از کوره با میله دم است. مهم ترين وسيله شیشه گری دستی لوله اي توخالي است که به آن دم گفته مي شود و براي برداشتن مذاب شيشه از داخل کوره مورد استفاده قرار مي گيرد.

با فرو بردن و چرخاندن دم داخل مذاب شیشه، مقدار مورد نظر ماده مذاب روی میله قرار می گیرد و روی نوک میله ثابت می شود. پس از دمیدن در دم ، گوي کوچکي که به آن گوي اول گفته مي شود، به دست مي آيد.

مرحله دوم: افزایش قطر گوی مذاب است. بعد از کمی سرد و سفت شدن گوي اول، بار دیگر لولۀ دم به داخل شيشه مذاب فرو برده شده و مذاب شيشه بیشتری براي ساخت قطعه به آن بار یا لقمه مورد نظر برداشته می شود که اصطالحا گفته می شود.

گردي گوي اول باعث می شود تا مقدار مذاب شيشه که در مرحله دوم برداشته می شود در تمام جهت ها داراي قطر مساوي باشد.

مرحله سوم: دمیدن در میله است.پس از افزایش قطر گوی، با دمیدن درون میلۀ دم حبابی در گوی مذاب ایجاد می شود.

مرحله چهارم: سرد کردن گوی و قرار دادن آن درون قاشق است.با ایجاد حرکات متناوب و دورانی سعی می شود که گوی حاصل از مرحلۀ قبل کمی سرد شود: تا بتواند شکل اولیۀ خود را حفظ کند.

و برای مرحلۀ بعد آماده شود. در اين مرحله گرانروی مذاب شیشه زیاد و قطر آن کم است. به همین دلیل گوی شیشه ای برای رسیدن به یکنواختی بیشتر، داخل قاشق قرار می گیرد.

جالب است بدانید براي اينکه قاشق نسوزد و همچنين مذاب به قاشق نچسبد، هر چند دقيقه يکبار قاشق درون آب قرار داده می شود.

مرحله پنجم: شکل دهی گوی شیشه ای است پس از حرارت دهی مجدد، با توجه به ابعاد و شکل قطعه مورد نظر درون میله دم دمیده می شود تا گوي کره ای شکل به وجود آید. سپس مذاب به کمک انبر یا چرخاندن بر روی تخته کار شکل داده می شود.

مرحله ششم: جدا کردن قطعه از میلۀ دما است. برای جداکردن قطعه از میلۀ دم از میلۀ دم دیگری که حاوی مقدار کمی شیشۀ مذاب است و به آن واگیره گفته می شود، استفاده می شود.

پس از اينکه لقمه مذاب به شکل موردنظر را به دست می آورد، فرد دیگری به آرامي انتهاي قطعه ساخته شده را به واگيره مي چسباند. سپس با قلم موی مرطوب یا قیچی روي شيشه خط مياندازد و با ضربه ملايمي آن را از لوله اصلي جدا ميکند.

نکته مهم این است که شیشه شکل دهی شده در مجاورت هوای عادی پس از دقایقی به علت سرد شدن سطح شیشه و گرم ماندن درون آن می شکند و به همین دلیل اشیاء ساخته شده به گرم خانه منتقل می شوند تا به تدریج خنک شوند.

دمیدن در قالب به روش دستی در شیشه گری

این روش شباهت زیادی به روش دمیدن دارد. مراحل شکل دهی به روش دمیدن به شرح زیر است :

  1. در ابتدا گوی شیشه ای با روش دمیدن ایجاد می شود.  
  2. گوی ایجاد شده داخل قالب قرار داده می شود ، سپس درون میلۀ دم می دمند تا مذاب شیشه شکل قالب را به خود بگیرد. همزمان فرد دیگری وظیفه باز و بسته کردن قالب را به عهده دارد.

در برخی از کارگاه های شیشه گری به منظور داغ شدن قالب و جلوگیری از چسبیدن مذاب درون آن ، مقداری گازوئیل یا آرد داخل قالب پاشیده میشود که در هنگام تماس با مذاب سوخته و شعله ور می شود.

دمیدن در قالب به روش نیمه دستی در شیشه گری

در این روش از قالب های پرس بادی استفاده می شود که برای تولید محصولاتی مانند بطری و گلدان به کار میرود.  

مراحل شکل دهی با دمیدن در قالب به روش نیمه دستی به شرح زیر است: 

  1.  مقدار مناسبی مذاب با میلۀ دم از کوره برداشته می شود و آن را بسیار سریع از میله دم جدا کرده و در قالب پرس قرار میدهند.
  2. با بستن قالب فشار هوا از دستگاه پمپ هوا به درون آن وارد می شود و مذاب شکل قالب مورد نظر را می گیرد.
  3. سپس به سرعت قطعه شکل دهی شده از قالب خارج میشود. به منظور جلوگیری از ایجاد تنش و کنترل سرعت سرد شدن، شیشه در گرم خانه قرار داده می شود.

شیشه گری با شعله 

بسیاری از محصوالت تزئینی شیشه ای و شیشه های آزمایشگاهی مانند استوانۀ مدرج به وسیلۀ مشعل شکل دهی می شوند. در شیشه گری شکل دهی دستی با شعله، لوله های شیشه ای توپر و توخالی به صورت آماده تهیه شده و به کمک مشعل با دمیدن و ابزارهای شیشه گری شکل دهی صورت می گیرد.

جنس لولۀ شیشه ای که در روش شیشه گری با شعله به کار می رود اهمیت دارد و معمولا از جنس (بوروسیلیکاتی ) پیرکس است.

خرید محصولات شیشه گری 

مراحل شکل دهی شیشه آزمایشگاهی در شیشه گری:

مرحله اول انتخاب لولۀ شیشۀ اولیه و برش آن در ابعاد مورد نظر است . مرحله دوم حرارت دهی اولیه با شعله است و در مرحله سوم شکل دهی و دمیدن همزمان به لولۀ گرم شده انجام می شود.

در مرحله بعد حرارت دهی مجدد داریم و سپس شکل دهی و دمیدن مجدد و ایجاد انحنا و در آخر نیز بریدن دو انتهای لوله پس از شکل دهی منجر به تولید شیشه آزمایشگاهی می شود.

شیشه گری

شیشه گری به روش دستگاهی

امروزه اغلب محصولات شیشه ای با روش دستگاهی تولید می شوند و تعداد محدودی از کارگاه های شیشه گری به روش دستی فعالیت دارند. در تولید شیشه به روش دستگاهی تمام مراحل تولید شیشه به صورت خودکار انجام می شود. 

طراحي دستگاههای خط تولید به گونه ای است که محصول مورد نظر،در زمان کوتاهی شکل گيرد. مهمترین تولیدات شیشه به روش دستگاهی شیشۀ تخت و ظروف شیشه ای هستند.

شیشۀ تخت

شیشۀ تخت کاربردهای متنوعی مانند شیشۀ اتومبیل، آینه و شیشه های مصرفی ساختمان دارد.

در فرایند ساخت این شیشه ها هدف تولید شيشه ای با دو سطح کاملا موازي و بدون اعوجاج در ظاهر آن می باشد.

ساخت شیشه تخت به روش های گوناگونی از قبیل نورد ، کشیدن و شناوری صورت می گیرد.

روش نورد در شیشه گری

در روش نورد شیشۀ تخت با قرارگیری مذاب بین غلتک های فولادی شکل می گیرد. در این روش مذاب از بین غلتک های دوتایی که در خلاف جهت هم در حال حرکت هستند، عبور میکند.

روش کشیدن

در این روش مذاب به وسیله قالب هایی به سمت بالا کشیده می شود سپس مذاب کمی سرد شده و بعد بر روی غلتک های افقی هدایت می شود. نحوۀ قرارگیری غلتک ها به گونه ای است که مذاب شیشه خم شده و سپس کشیده می شود.

و در آخر پس از قرارگیری شیشه بر روی غلتک ها با کنترل دما شیشه تولید می شود و پس از خروج از گرمخانه شیشه ها برش داده می شوند.

نکته مهم اینکه برای کنترل دما و سرد کردن مذاب شیشه در روش کشیدن، داخل غلتک لوله هایی وجود دارد که آب در آنها جریان دارد. بنابراین با عبور مذاب از روی غلتک ها با انتقال حرارت به آب درون غلتک، مذاب کمی سرد می شود. در برخی از کارخانه ها نیز به کمک جریان یکنواخت هوای سرد، مذاب سرد می شود.

روش شناوری در شیشه گری

روش شناوری یا فلوت پیشرفته ترین روش در تولید شیشۀ تخت است که امروزه کاربرد فراوانی دارد. در روش شناوری از این ویژگی استفاده می شود که با ریختن دو مایع غیرقابل انحلال در هم، مایع بالایی به صورت لایه ای با ضخامت یکنواخت بر روی مایع زیرین شناور می شود.

نکته مهم در روش شناوری اینکه در روش شناوری از اين اصل استفاده می شود که مذاب شیشه که از نوع سرامیکی است در مذاب قلع که از جنس فلز است هیچ گاه حل نمی شود. از سوی دیگر مذاب با چگالی كمتر بر روي مايع با چگالی بیشتر به صورت نواری شکل گسترده مي شود.

مزایای شيشه تخت تولید شده به روش شناوری در مقايسه با روش نورد و کشیدن:

1.در فرایند شناوری می توان شیشه تخت با کیفیت بالا در محدوده ضخامتی 0/5 تا 25 میلیمتر با عرض بیش از 5 متر تولید کرد.

2. فرایند تولید شیشه به روش شناوری ظرفیت تولید بالاتری نسبت به سایر روش ها دارد.

3.سطح شیشه تولید شده به روش شناوری صاف و صیقلی تر از سایر روش ها است.

4.ضخامت شیشه تولیدی با روش شناوری در تمامی قسمت ها یکنواخت است و سطح آن بدون تاب است.

5.فرایند شناوری ایمن تر از دیگر فرایندهای تولید شیشه است زیرا اکثر مراحل این فرایند به صورت اتوماتیک است.

ظروف شیشه ای 

ظروف شیشه ای دستگاهی به روش های گوناگونی از جمله: پرس، پرس_دمش ، دمش_دمش و گریز از مرکز اشاره کرد.

روش پرس

 ساخت به روش پرس از مراحلی زیر پیروی میکند.

1.تعدادی قالب پرس درنظر گرفته می شود و درون هر قالب لقمۀ مذاب قرار می گیرد.

2. سپس سنبه پرس بر روی لقمه درون قالب قرار می گیرد.

3.ا اعمال نیرو، مذاب شکل قالب را به خود می گیرد. در این مرحله قالب با جریان آب سرد خنک می شود تا بدنه شیشه ای مستحکم به دست آید.

 قالب پرس شیشه دو تکه یا چند تکه است و برخی از قالب های چند حفرهای نیز قابلیت پرس همزمان چند نمونه را دارد. جنس قالب های به کار رفته در در پرس شیشه، فلزی و معمولا از جنس چدن است.

روش پرس ـ دمش

این روش برای تولید محصولات توخالی که دهانۀ آنها از سایر قسمتها اندکی باریک تر است، کاربرد دارد. مرسوم ترین محصول تولیدی با این روش شیشه های مربا (جار) هستند.

مراحل شکل دهی با روش پرس_دمش به شرح زیر است.

1.ابتدا لقمه وارد قالب اولیه می شود.

2.یک سنبه از بالا به قالب وارد می شود و شکل اولیۀ لقمۀ مذاب ایجاد می شود.

3.شیشۀ پیش شکل یافته به وسیلۀ یک اهرم درون قالب اصلی قرار می گیرد.

4.درون قالب اصلی هوای داغ دمیده می شود.

5.قالب باز شده و قطعه شکل دهی شده از قالب خارج می شود.

نکته مهم اینکه برندگی و تیزی لبه های شیشه در حین انتقال به گرمخانه با اعمال شعلۀ مستقیم (پولیش حرارتی) ازبین می روند.

روش دمش_دمش

این روش برای تولید انواع بطری ها و ظروف شیشه ای که قطر دهانۀ آنها نسبت به بدنه کمتر است به کار می رود؛ رایج ترین محصولات که به روش دمش دمش تولید می شوند بطری های شیشه ای هستند.

مراحل شکل دهی با روش دمش دمش به ترتیب زیر است.

1.ابتدا لقمۀ مذاب وارد قالب اولیه می شود.

2.شیشۀ پیش شکل یافته از قالب اولیه خارج می شود.

3.شیشۀ پیش شکل یافته پس از خارج شدن از قالب اولیه وارد قالب اصلی می شود.

4.درون قالب اصلی هوای داغ دمیده می شود و قطعه درون قالب اصلی شکل دهی می شود.

5.قالب باز می شود و قطعه شکل داده شده در مسیر انتقال به گرمخانه پولیش حرارتی می شود.

نکته مهم اینکه قبل از دمش هوا، قالب حرارت دهی می شود تا قطعه به سطح قالب نچسبد.

روش گریز از مرکز

این روش بیشتر برای تولید ظروف شیشه ای اُپال کاربرد دارد. در روش گریز از مرکز، لقمه ای از مذاب شیشه ای درون قالب قرار می گیرد. سپس در حالی که قالب حول محور خود می چرخد، لقمۀ مذاب داخل قالب پخش شود و به شکل قالب در می آید. علت استفاده از نیروی گريز از مركز به جاي روش پرس آن است كه با این روش می توان ظروف نازك تر و سبك تر را تولید کرد.

مراحل شکل دهی شیشه اُپال با روش گریز از مرکز به شرح زیر است.

1.ابتدا لقمه ای از مذاب شیشه ای درون قالب قرار می گیرد.

2.قالب حول محور خود می چرخد، لقمۀ مذاب داخل قالب پخش می شود و به شکل قالب در می آید.

3.بشقاب ها پس از شکل دهی از قالب خارج می شوند.

الیاف شیشه ای

الیاف شیشه ای یكی از مهم ترین الیاف مورد استفاده در ساخت سازه های مختلف كامپوزیتی است كه ویژگی های مكانیكی مناسب و قیمت پایین آن باعث شده است تا در مقایسه با الیاف گوناگون مانند كربن كاربردهای فراوانی داشته باشد.

شیشه گری